“AES Machinery Engineering Group “(MEG) — кәсіпорын қызметінің осы саласында айтарлықтай тәжірибесі мен білімі бар креативті менеджерлер, ал жоғары білікті персонал өзінің кәсіби білімі мен дағдыларын пайдалана отырып, Қазақстан мен шетелде оқыту курстарында/бағдарламаларында алған ең күрделі инженерлік